Otto’s blog

dialogen, over sociaaldemocratie zonder dogma

58. Juni 2012: het regeerakkoord van Pimpelpaars in 150 woorden.

| 4.509 keer bekeken | 9 reacties

Mei: kabinetscrisis. Europa ontraadt verkiezingen. Juni: Rutte, Cohen, Pechtold en Sap presenteren hun regeerakkoord ‘We gáán ervoor. Zonder taboes’.

…recht op werk vervangt ontslagrecht. Iedereen gaat van werk naar werk, door goede samenwerking werkgevers, werknemers en arbeidsbureaus. Als er even geen werk voor je is, zet je je als vrijwilliger in voor de gemeenschap. Dus geen uitkering zonder tegenprestatie. ZZP’ers krijgen betere bescherming. Werkgevers krijgen loonsubsidie en ondersteuning voor moeilijk plaatsbaren. Per saldo verdien je geld, omdat we elkaar niet meer achter de geraniums later verpieteren, maar elkaar gezond en arbeidszaam houden.
…einde ‘aanrechtsubsidie’. Werken door beide partners wordt lonend. Eindelijk echte vrouwenemancipatie.
…pensioen tussen 55 en 72, afhankelijk van je arbeidsverleden en je conditie. Je conditie testen we net als in de WIA. Gemiddeld gaan we daardoor een paar jaar langer werken. De gezonde professor mag heerlijk door tot zijn 72e. Mensen met een zwakke gezondheid, vaak uit de laagste inkomensgroepen, mogen juist eerder stoppen. Sociaal, solide en solidair.
…afbouw hypotheekrenteaftrek. Geleidelijke huurliberalisering, maar wel een ruimere huursubsidieregeling voor de laagstbetaalden. Netto-opbrengst gaat naar vernieuwing achterstandswijken.
…verdubbeling wetenschapsbudget. Geen studiebeurs meer, maar elke student kan een gegarandeerde staatslening krijgen met relatief lage rente. Ambachtsschool terug.
…’regelarme mkb-zones’ in achterstandswijken. Zodat laaggeschoolden, zoals immigranten, makkelijker zelf bedrijfjes kunnen starten.
…we leggen wetttelijk vast dat we jaarlijks 2 procent minder CO-2 gaan uitstoten. Vier miljard overheidssubidie per jaar voor onderzoek en ontwikkeling milieuvriendelijke technologie. Nederland wordt koploper in milieutechnologie.
…een wat kleinere overheid. 20% minder politici en beleidsambtenaren. Van vierhonderd naar honderd gemeenten, van twaalf naar vier provincies, van twaalf naar zeven ministeries, van 150 naar 120 Kamerleden.
…eindelijk de gekozen burgemeester.
…Ontwikkelingssamenwerking en Defensie voegen we samen in het nieuwe ‘ministerie van  Internationale Interventie’.
…Geen JSF.
…Nederland bepleit in Brussel: afspraken harder handhaven, banken verkleinen, beëindigen geldverspillende Landbouw- en Structuurfondsen, een plan voor een sociaal Europa.

Fantast.
Griekenland moderniseert. Wij niet?

 

Verder lezen?
- Hans Spekman, vertel ook dat we Nederlanders ziek hebben gemáákt. http://www.ottoreuchlin.nl/2011/12/55-hans-spekman-vertel-ook-dat-we-nederlanders-ziek-hebben-gemaakt/
- Defensiebudget verdubbelen? http://www.ottoreuchlin.nl/2011/12/47-defensiebudget-verdubbelen/
- Genieten is… doorwerken. http://www.ottoreuchlin.nl/2011/10/3-genieten-is-doorwerken/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
58. Juni 2012: het regeerakkoord van Pimpelpaars in 150 woorden., 5.0 out of 5 based on 1 rating