Otto’s blog

dialogen, over sociaaldemocratie zonder dogma

Vragen PvdA-fractie stadsdeel-Centrum Amsterdam over omheining terras restaurant Lieve

Publicaties Stadsdeelbestuur 2012
Stadsdeelraad
Schriftelijke vragen
16 juli 2012
Vragen over Omheining terras restaurant Lieve aan de Herengracht
Gesteld door Raadslid Noyon en duo-raadslid Reuchlin (PvdA)
Aan Het dagelijks bestuur

Restaurant Lieve aan de Herengracht heeft al langere tijd een aardig terrasje langs het water aan de Herengracht. Circa twee weken geleden heeft het restaurant hier een houten omheining omheen gezet. Over smaak valt te twisten, maar naar onze mening is dit lelijk.

Met alle sympathie voor het ondernemerschap van de eigenaar, dit bouwsel gaat naar onze indruk in tegen de regels die gelden voor de openbare ruimte in de grachtengordel, het prachtige Unescogebied. Het is, behoudens enkele specifieke uitzonderingen, niet toegestaan een omheining om een terras te zetten. En er staat veel te volumineus meubilair, dat bovendien niet na sluitingstijd is op te ruimen.

Van dit bouwsel kan een ongewenste precedentwerking uitgaan.

Voor zover ons bekend is er geen vergunning voor afgegeven.

De eigenaar stelt dat de schutting geen omheining is, maar dat, wat wij zien als een dikke houten muur, in werkelijkheid ‘rugleuningen’ betreft en dat het bouwsel voor het overige ook niet tegen de regels ingaat.

Vragen.
1) Kent de stadsdeelvoorzitter de situatie?
2) Deelt de stadsdeelvoorzitter onze mening dat de omheining en het meubilair in deze vorm zowel letterlijk als in de ‘in de geest’ volstrekt in gaan tegen alle regels voor de inrichting van de openbare ruimte in onze prachtige en unieke grachtengordel? Deelt de voorzitter de mening dat de redenering dat het hier slechts ‘rugleuningen’ betreft hier niets aan af doet.
3) Er is overleg (geweest) met de eigenaar, hoe is dit verlopen of verloopt dit? Heeft het stadsdeel duidelijk gemaakt wat wel en niet kan?
4) Is de stadsdeelvoorzitter bereid op zo kort mogelijke termijn te handhaven, dat wil zeggen het bouwsel te (laten) verwijderen?

 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.