Otto’s blog

dialogen, over sociaaldemocratie zonder dogma

Contact

5 reacties

 1. Kies voor Jetta Klijnsma!
  De Partij van de Arbeid vindt dat het in dit land veel beter kan, voor iedereen.
  We hebben echter het vertrouwen verloren van grote delen van onze achterban: van mensen die het minder goed hebben, van lager opgeleiden, van vakbondsleden. We hebben een partijleider nodig die dat vertrouwen kan terugwinnen. Iemand met een warm hart, van wie je onmiddellijk ziet dat die zich ook inzet voor mensen die minder kansen hebben, die in een zwakkere positie verkeren of van wie het werk bedreigd wordt.
  De kandidaten tot nog toe zijn daarvoor te eenzijdig, te veel alleen jongeren¬vertegenwoordiger, te studentikoze actievoerder of te intellectualistisch.
  We hebben in de fractie iemand die wel brede lagen van de bevolking aanspreekt: Jetta Klijnsma! Kom op Jetta, stel je kandidaat. De FNV is belangrijk, maar nu roept een nog belangrijker taak. Jij hebt aangetoond dat je mensen samenbindt en zoekt naar sociale vooruitgang en sociale hervorming. Jij kunt laten zien dat de oplossing niet ligt bij de tegenhouders en de zondebokzoekers. Jij hebt het gezag om tegen de schreeuwers en de weglachers te zeggen: “Jongens, nou ophouden daarmee! We moeten dit land vooruit helpen in plaats van het kapot te maken.” Laat iedereen die dat ook wil een beroep doen op Jetta en laten we haar allemaal steunen.

 2. Hoi Otto!

  Verleden week waren er vele attacks via Twitter. Verschillende hackvirussen waren actief. Mijn computer werd er ook door geinfecteerd. Oorzaak: 23 lekken in microsoft light (wat je nodig hebt om RTL online te bekijken), Office pakket en windows.

  Wat je kunt doen:

  A. maak nieuwe wachtwoorden aan voor al je accounts. Schrijf ze op. Gebruik niet 1 wachtwoord voor alle accounts en laat de computer die niet opslaan. Dus pen en papier gebruiken!

  B. Installeer Flash Player 11 (ook oudere versies van Flashplayer hebben een lek voor malware, spyware)

  C. Download Microsoft Security Essentials 4.0 of de laatste versie passend bij jouw computer/laptop/mobiel. Draai een Full scan (duurt lang!)

  D. Download TDSSKillen (Kapersky) Draai scan (duurt kort)

  E. Verwijder history en cookies

  F. Herstart de computer/laptop/mobielinternet

  G. Neem contact op met @PCBeveiligen Volg die en blijf via zijn nieuwsbrief op de hoogte van huidige problemen op Twitter & WordPress.

  H. Abonneer jezelf op http://www.webwereld.nl

  I. Gun jezelf een zucht van opluchting als al het werk gedaan en gelukt is.

  Met vriendelijke groet,

  Sandra van Rij

 3. Beste Otto,

  Ik wil graag op u stemmen, maar de aangeboden
  procedure is zo idioot dat ik daar niet in slaag. Wat moet ik nu doen?

  Met vriendelijke groet,

  Mw. L. van der Sluijs

 4. Geachte Otto,

  Trendy blog over artsen en medische fouten, pakkende titel .
  In een aantal opzichten sla je de spijker op de kop maar toch moet ik je op een paar omissies wijzen. Het moge duidelijk zijn dat ik schrijf vanuit de positie van de patiënten, slachtoffers van medische fouten en nabestaanden.

  1.Leren van fouten. Intervisie impliceert een intercollegiaal gebeuren: met en door collega’s.
  De mening en de ervaringen van patiënten, in vele gevallen slachtoffers van onnodige medische fouten wordt niet gevraagd.
  Het eventuele commentaar van collega’s en de reactie hierop blijft volledig binnenskamers.
  Hiermee diskwalificeert intervisie zich direct en totaal.

  2. Ben je als arts kwetsbaar wanneer je je fouten bespreekt en laat bespreken door collega’s?
  Misschien, maar dan in zeer beperkte mate. Alles blijft immers: onder ons en onder elkaar.
  Degene die kwetsbaar is, is de patiënt en degene die slachtoffer wordt van een medische fout.
  Je negeert het feit dat artsen al eeuwen lang de zwijgafspraak over medische fouten hanteren: ik zwijg over jouw fouten, jij zwijgt over mijn fouten en dan is niemand aansprakelijk.
  Dit heeft ook als direct gevolg: wij artsen zwijgen over onze fouten naar patiënten-slachtoffers, dus geven we ook geen herstelbehandeling want dat zou erkenning van de fout geven.

  3. Is de angst van artsen om fouten met patiënten te bespreken reëel? Nee.
  Rent ieder slachtoffer van een medische fout, of nabestaande naar een advocaat? Nee, dit is een zelf gecreëerde mythe van de medische sector om hun zwijgen te rechtvaardigen. Iedere arts weet het een grote uitzondering is dat een patiënt naar de een tuchtrechter of civiele rechter gaat. Iedere arts weet dat dankzij de onderlinge zwijgafspraak schriftelijke objectieve rapportages over collega-artsen vrijwel niet te verkrijgen zijn en dat veroordeling uitsluitend plaatsvindt in een gering aantal zaken, bij medisch tuchtrecht minder dan 20%.
  Bovendien blijkt uit ervaringen in nb Amerika dat eerlijkheid en openheid over medische fouten juist leidt tot minder procedures, een win-winsituatie: de patiënt krijgt eerlijke info EN herstelbehandeling en de arts kan van zijn fout leren.

  4. Leren artsen van fouten door intervisie? Mogelijk, in ieder geval meer dan bij het vrijwel totaal verzwijgen. Maar ik pleit voor openbaarheid, transparantie. Wat let de KNMG om een website dagelijks te vullen met medische fouten en analyses? Voorbeelden te over, helaas.
  Let wel: artsen zijn volgens de WGBO wettelijk verplicht om hun patiënten te informeren over hun gezondheidssituatie en dus ook over de gevolgen van medische fouten, zie Legemaate Oratie Patientveiligheid en patientenrechten 2006
  Let wel: artsen zijn wettelijk verplicht om calamiteiten waarbij patiënten schade lijden of overlijden door medische fouten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) art 4a Kwaliteitswet, doch er is sprake van ernstige onderrapportage volgens de IGZ. Wanneer fouten nauwelijks geregistreerd worden, is er sprake van onvoldoende analyse, laat staan preventie. 50-75 % van medische fouten zijn herhalingsfouten, Willems 2004

  5. Betere dokters? Correct: niet leren van de fout is fout, sterker het is onvergeeflijk. Intervisie is een eerste te voorzichtige interne stap. Maar verzwijgen van de fout en weigeren van herstelbehandeling aan je patiënt zwijgen naar nabestaanden is heel fout en onvergeeflijk, is in strijd met je ethische, professionele en wettelijke zorgplicht ogv de WGBO. Geef dat gewoon toe, schrijf het, publiceer het.
  Wees niet bang voor je artsen vrienden, je wilt toch echt dat ze betere dokters worden?
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dat horen dokters als geen ander te weten.

  Overigens negeert de titel het leed van patiënten die invalide werden door medische fouten en het leed van nabestaanden die een familielid verloren door medische fouten. Ben je je daarvan bewust? Wat vindt je van de titel: artsen moeten leren van slachtoffers van medische fouten?
  Resumerend: goed blog maar het kan beter!
  Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.