Otto’s blog

dialogen, over sociaaldemocratie zonder dogma

Links

(Toelichtingen volgen nog.)

Otto
Twitter: @ottoreuchlin
Facebook: otto reuchlin
Linkedin: ottoreuchlin
Leadership Insight: http://www.leadershipinsight.org/

Pvda
stadsdeel-Centrum: http://www.pvdaamsterdam.nl/stadsdeel/centrum/
Joop Lahaise, PvdA-fractie: http://www.amstelboat.nl/
Ido Verhagen, PvdA-fractie: http://idoverhagen.nl/
Amsterdam: http://www.pvdaamsterdam.nl/
landelijk: http://nu.pvda.nl/

Collega-bureaus, -adviseurs en -trainers:
Jaap Kemkes: http://www.kemkesea.nl/
Aukje Leemeijer: www.aukjeleemeijeradvies.nl
Claran van ’t Vlie: www.vliemore.nl
Hermine Reuchlin: http://herminereuchlin.communicatiewinkel.nl/
Theo Konijn / Van Vieren: http://www.vanvieren.nl/
Berend Berlijn: http://www.berlijnteksten.nl/
Carla Weber: http://www.carlaweber.nl/
Karen Pon: http://www.acquoycoaching.nl/
De Waag Society: http://www.waag.org/
Frans Huissen: http://www.liedevin.nl/
Inger Poorta: http://poortaprojecten.vpweb.nl/
Paul van der Linden: http://www.paulvanderlinden.com/
B&A / Zwind: http://www.bagroep.nl/
Radaradvies: http://www.radaradvies.nl

Cultuur en kunstenmakers:
Carla de Jong: http://blog.boekboek.nl/carladejong/
Tjibbe Veldkamp: http://www.tjibbeveldkamp.nl/
Publiek: http://www.publiek.nl
Peetra: http://www.peetra.nl/

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.